Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Bảo Lợi

Bảo vệ Siêu Thị, Nhà Sách, Trung Tâm Thương Mại

ngotuyen
Các siêu thị & trung tâm thương mại (TTTM) thông thường được mở tại các vị trí trung tâm Thành phố, khu vực tập trung