Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Bảo Lợi

Trưởng Phòng Nhân Sự

Bạch Kính
MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ I/ Thông tin chung:  Vị trí: Trưởng Phòng Thời gian làm việc : 8h/ngày      

Tuyển Chỉ Huy Đội Bảo Vệ

Bạch Kính
Mô tả Chịu trách nhiệm quản lý điều hành chung các vấn đề tại Mục tiêu, xử lý và giải quyết các sự vụ việc