Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Bảo Lợi

Hướng dẫn khai báo tạm trú người nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 28/12/2016, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Thông tư số 53/2016/TT-BCA quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư này áp dụng đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, cơ sở có người nước ngoài tạm trú qua đêm; cơ quan có trách nhiệm quản lý cư trú của người nước ngoài và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, tại Điều 3 Chương I Thông tư này quy định về nguyên tắc thực hiện cụ thể như sau:

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài, cơ sở lưu trú và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

2. Thông tin khai báo của người nước ngoài phải được khai báo, tiếp nhận kịp thời, đầy đủ, chính xác. Trường hợp người nước ngoài không có hộ chiếu, giấy tờ thay thế hoặc phát hiện có nghi vấn, cơ sở lưu trú phải báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kiểm tra.

3. Cơ sở lưu trú du lịch là khách sạn thực hiện việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử. Các cơ sở lưu trú khác được lựa chọn một trong hai cách thức khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử hoặc bằng Phiếu khai báo tạm trú, khuyến khích thực hiện qua Trang thông tin điện tử.

4. Đại diện cơ sở lưu trú hoặc người được ủy quyền, người được giao trực tiếp quản lý, điều hành cơ sở lưu trú thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài đến tạm trú tại cơ sở lưu trú. Đối với các cơ sở lưu trú cho người nước ngoài thuê để lưu trú dài hạn mà chủ cơ sở lưu trú không cư trú tại đó hoặc thuê nhà do người nước ngoài mua, thì người đứng tên trong hợp đồng thuê hoặc hợp đồng mua nhà có trách nhiệm thực hiện khai báo cho người nước ngoài tạm trú tại cơ sở đó.

Tại điều 4,5 và điều 7 Mục 1, 2 Chương II có quy định cụ thể về việc khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử và qua Phiếu khai báo tạm trú.

Theo đó, Người khai báo tạm trú bằng cách thức khai báo qua Trang Thông tin điện tử thì truy cập Trang thông tin điện tử của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt cơ sở lưu trú (sau đây gọi tắt là Trang thông tin điện tử), cung cấp thông tin về tên, loại hình, địa chỉ, số điện thoại, emai của cơ sở lưu trú; họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của mình để nhận tài khoản khai báo, phải cập nhật sửa đổi, bổ sung ngay thông tin trên Trang thông tin điện tử…

Bên cạnh đó, nếu người khai báo tạm trú bằng Phiếu khai báo tạm trú thì người khai báo tạm trú liên hệ với trực ban Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an để được cung cấp mẫu phiếu khai báo tạm trú theo mẫu NA17 ban hành kèm theo Thông tư 05/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2017

Thông tư số 53-2016-BCA-CÔNG TY BẢO VỆ BẢO LỢI

Có thể bạn quan tâm

Bạch Kính

Bạch Kính

Bạch Kính

Thông báo phòng dịch bệnh Covid 19

Bạch Kính

Nhân viên bảo vệ bắn chết kẻ cướp ngân hàng liều lĩnh

ngotuyen

Bạch Kính