Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Bảo Lợi
Bạch Kính
Bí mật về các đội cận vệ hoàng gia trên thế giới
Bạch Kính
Điều ít biết về đội cận vệ "lá chắn sống" của Tổng thống Putin

Công ty Bảo Lợi Khảo Sát Mục Tiêu Tại Bình Thuận

Bạch Kính
Ngày 09/6/2017 ban giám đốc công ty Bảo Lợi nhận lời khảo sát mục tiêu nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân. Công ty dịch vụ