Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Bảo Lợi
Bạch Kính
Điểm danh giao ca tại công trường
Bạch Kính
Đội bảo vệ công trình xây dựng nhà máy Nipro Việt Nam - Khu Công Nghệ Cao
Bạch Kính
Thực hiện dịch vụ bảo vệ giám sát an ninh từ xa 24/7
Bạch Kính
Huân luyện nghiệp vụ
Bạch Kính
Thực hiện dịch vụ bảo vệ văn phòng tại khu vực Phú Nhuận
Bạch Kính
Thực hiện dịch vụ bảo vệ nhà riền khu vực Quận 1
Bạch Kính
Thực hiện dịch vụ bảo vệ tại Đồng Nai
Bạch Kính
Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tại Khu Công Nghệ Cao
Bạch Kính
Thực hiện dịch vụ bảo vệ tại Long An
Bạch Kính
Thực hiện dịch vụ bảo vệ tại công ty may Khu Công Nghiệp Tài Lộc Thành Phố Thủ Đức