Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Bảo Lợi

Bạch Kính

Bạch Kính
Ghi nhật ký bảo vệ hàng ngày trước khi giao ca tại Khu Công Nghệ Cao
Bạch Kính
Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công trình tại Quận 3
Bạch Kính
Thực hiện dịch vụ bảo vệ công trình xây dựng tại Bình Dương
Bạch Kính
Kiểm tra xe chở chất thải ra ngoài tại Khu Công Nghệ Cao
Bạch Kính
Kiểm tra hệ thống kênh thoát nước tại Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 3 cùng với nhà thầu Fujita
Bạch Kính
Đón lãnh đạo Thành Phố Hồ Chí Minh vào thăm đơn vị tại Khu Công Nghệ Cao